Các bước

Trình tự thực hiện ​ ​ ​ ​

​Tên bước Mô tả bước
​1. ​​Nhận hồ sơ ​​ Nộp hồ sơ tại trụ sở Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (xem danh sách các Cơ quan đại diện có chức năng lãnh sự để biết thông tin chi tiết về địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ hay nhận kết quả).
​2. ​​Cơ quan đại diện xem xét giải quyết. Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu, bổ sung trẻ em vào hộ chiếu cho đương sự trong thời hạn 05 ngày làm việc. Nếu hồ sơ chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu thì đề nghị đương sự khai báo cụ thể các yếu tố nhân sự cùng với các thông tin liên quan và điện về Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để xác minh. Cơ quan đại diện quyết định việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu, bổ sung trẻ em vào hộ chiếu cho đương sự trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
​3 ​​Trả kết quả ​Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cơ quan đại diện hoặc qua đường bưu điện hoặc ủy quyền cho người khác nhận thay.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ ​ ​ ​

​Thành phần hồ sơ
​1. Một (01) Tờ khai theo mẫu X02 dùng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông/giấy thông hành. Trường hợp đề nghị bổ sung trẻ em vào hộ chiếu cha hoặc mẹ mà có nhu cầu nhận kết quả qua đường bưu điện thì ghi rõ trong tờ khai.
​2. Trường hợp đề nghị sửa đổi bổ sung hộ chiếu:
– Hộ chiếu còn giá trị cần sửa đổi, bổ sung.
– Bản sao (nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu) giấy tờ làm căn cứ sửa đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu.
​3. Trường hợp đề nghị bổ sung trẻ em dưới 09 tuổi vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ:
– Hộ chiếu còn giá trị của cha hoặc mẹ đề nghị bổ sung trẻ em;
– Bản sao hoặc bản chụp (nếu là bản chụp thì cần xuất trình bản chính để kiếm tra, đối chiếu) của một trong những giấy tờ dùng làm căn cứ để bổ sung trẻ em đó vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ sau đây:
– Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh) của trẻ em đó theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch ban hành qua các thời kỳ;
– Giấy xác nhận nhân sự về trẻ em đó do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cấp còn giá trị (mẫu X04);
– Giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho trẻ em đó còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh. Yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của trẻ em đó.
Các giấy tờ trên nếu đã hết giá trị hoặc không có ảnh thì chỉ dùng tham khảo để làm căn cứ cấp hộ chiếu.
– Hai (02) ảnh giống nhau, cỡ 3 x 4 cm, chụp trên phông nền màu trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, chụp không quá một năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai và 01 ảnh đính kèm;
– Nộp cước phí theo quy định của bưu điện nước sở tại nếu có nhu cầu nhận kết quả qua bưu điện.
Số bộ hồ sơ Một (01) bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai  ​ ​