stt Tiêu đề​​​ ​Số Serial​​​​​​​​​​​
12 Cấp giấy thông hành tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-247322-TT
13 Cấp giấy miễn thị thực tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-078258-TT
14 Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-199299-TT
15 Đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-173192-TT
16 Cập nhật thông tin đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-173194-TT
17 Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam B-BNG-215084-TT
18 Đăng ký khai sinh quá hạn cho người sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam B-BNG-215093-TT
19 Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn B-BNG-215097-TT
20 Đăng ký việc tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-076651-TT
21 Đăng ký khai tử quá hạn cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài B-BNG-215095-TT
22 Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi giữa người nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với trẻ em được nhận làm con nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài B-BNG-076693-TT
23 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, mà việc hộ tịch đó trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-076724-TT
24 Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con giữa các công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với nhau B-BNG-215090-TT
25 Đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài B-BNG-215088-TT
26 Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau cư trú ở nước ngoài, hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-077035-TT
27 Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch B-BNG-215107-TT
28 Cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam B-BNG-173074-TT
29 Đăng ký kết hôn giữa hai bên nam nữ là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-077250-TT
30 Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-077280-TT
31 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài B-BNG-076475-TT
32 Cấp lại bản chính giấy khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-215103-TT
33 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-215099-TT
34 Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài B-BNG-215109-TT
35 Chứng thực Hợp đồng, di chúc, giấy uỷ quyền, các đoạn trích tài liệu, bản sao, bản chụp các giấy tờ tài liệu, bản dịch ở nước ngoài B-BNG-076804-TT
36 Thủ tục hồi hương (đăng ký thường trú ở Việt Nam) tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-077719-TT
37 Cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam B-BNG-077738-TT
38 Cấp giấy xác nhận ưu đãi cho người Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-085440-TT
39 Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-170052-TT
40 Xin thôi quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-170054-TT
41 Xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-170053-TT
42 Thị thực điện tử