Trình soạn Nội dung

​​​​​​THỜI GIAN LÀM VIỆC

Văn phòng:

– Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:00-17:00

Phòng Lãnh sự:

– Thứ Ba, thứ Năm: Sáng: 9:00-12:00; Chiều: 14:00-17:00

CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2018

Tháng 1         

– Ngày thứ hai: Ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tháng 2

– Ngày thứ tư: Ngày 14 tháng 02 năm 2018

– Ngày thứ năm: Ngày 15 tháng 02 năm 2018

– Ngày thứ sáu: Ngày 16 tháng 02 năm 2018 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

– Ngày thứ bảy: Ngày 17 tháng 02 năm 2018 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)

– Ngày Chủ nhật: Ngày 18 tháng 02 năm 2018 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

– Ngày thứ hai: Ngày 19 tháng 02 năm 2018

– Ngày thứ ba: Ngày 20​ tháng 02 năm 2018

Tháng 4

– Ngày thứ tư: Ngày 25 tháng 04 năm 2018 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

– Ngày thứ bảy: Ngày 28 tháng 04 năm 2018

– Ngày Chủ nhật: Ngày 29 tháng 04 năm 2018

– Ngày thứ hai: Ngày 30 tháng 04 năm 2018 (Ngày Giải phóng miền Nam)

Tháng 5

Thứ ba: Ngày 01 tháng 05 năm 2018 (Ngày Quốc tế Lao động)

Tháng 9

– Thứ bảy: Ngày 01 tháng 09 năm 2018

– Ngày Chủ nhật: Ngày 02 tháng 09 năm 2018 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

– Ngày thứ hai: Ngày 03 tháng 09 năm 2018

 

​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại