Trình soạn Nội dung

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI RU-MA-NI
Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ru-ma-ni
Địa chỉ: No. 35, C.A. Rosetti street, district 2, Bucharest, Romania.
Điện thoại: 0040-21-311.03.34; Fax: 0040-21-312.16.26;
E-mail: vietrom2005@yahoo.com ; vnemb.ro@mofa.gov.vn .
Website: https://vnembassy-bucharest.mofa.gov.vn/
Thương vụ: Tel/Fax: 0040-21-211.37.38; E-mail: lnthi1957@yahoo.com
Cán bộ ngoại giao:
1. Ông Trần Thành Công, Đại sứ
2. Ông  Lê Ngọc Thi, Tham tán  – Quan hệ thương mại.
3. Ông Vũ Hồng Cương, Bí thư thứ 1 – Lãnh sự, các tổ chức phi chính phủ.
4. Ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư thứ 2 – Thư ký Đại sứ, phụ trách nghiên cứu, chính trị, ngoại giao văn hóa. Phụ trách đối ngoại Serbia, Montenegro.
5. Bà Trần Thị Nga, Bí thư thứ 3- Quan hệ song phương, kinh tế, văn hoá, báo chí, giáo dục, tổ chức quốc tế, lễ tân hành chính quản trị.
6. Ông Vũ Tô Cương, Văn thư, kế toán.
Giờ làm việc: 
 
– Văn phòng: Thứ Hai – Thứ Sáu 9:00 – 17:00
– Lãnh sự: Thứ Ba, Thứ Năm; Sáng: 9:00 – 12:00; Chiều: 14:00 – 17:00