Các bước

Trình tự thực hiện ​ ​ ​ ​

​Tên bước Mô tả bước
​1. ​ Nộp hồ sơ ​Nộp hồ sơ tại trụ sở của cơ quan đại diện
(xem danh sách các cơ quan đại diện có chức năng lãnh sự trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự lanhsuvietnam.gov.vn để biết thông tin chi tiết về địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả)
​2. Tiếp nhận hồ sơ Cơ quan đại diện tiếp nhận hồ sơ và cấp cho người đăng ký giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.
3.  Nhận kết quả Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ ​ ​ ​

​Thành phần hồ sơ
​1. Tờ khai theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định (Mẫu TP/QT-2010-TKĐKGQT)
​2. Bản sao một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam:
a. Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ;
b. Giấy chứng minh nhân dân;
c. Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị (người có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị không phải làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam);
d. Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
​3. Bản sao một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam:
a. Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ;
b. Giấy chứng minh nhân dân;
c. Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị (người có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị không phải làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam);
d. Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
Số bộ hồ sơ Một (01) bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Văn bản quy định ​Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài​
Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam​ Tải về
Tờ khai lý lịch​ Tải về