Viză de investiții pentru Vietnam

Paragraf introductiv: În timp ce economia vietn oportunități de investiții atractive au apărut pentru investitorii străini. Pentru a facilita intrarea și șederea acestor investitori în Vietnam, guvernul aintrodus viza de investiții. Acest articol acoperă aspectele esențiale ale vizei de investiții din Vietnam, inclusiv tipurile, beneficiile, cerințele și procesul de aplicare.

1. Ce este viza de investiții din Vietnam?

Viză de investiții pentru Vietnam

Definiția vizei de investiții

O viză de investiții este un document oficial emis de autoritățile vietnameze care permite investitorilor străini să intre și să rămână în Vietnam pentru a desfășura activități de investiții. Această viză specială este concepută pentru a atrage investitori străini și proiecte de investiții în Vietnam.

Scopul vizei de investiții

Scopul principal al vizei de investiții este să permită investitorilor străini să stabilească și să gestioneze afaceri sau proiecte de investiții în Vietnam fără restricții semnificative de ședere. Prin acordarea acestei vize, guvernul vietnamez intenționează să creeze un mediu favorabil investițiilor străine și să promoveze dezvoltarea economică a țării.

2. Tipuri de vize de investiții din Vietnam și valabilitatea acestora

Viză de investiții pentru Vietnam

Vietnam oferă mai multe tipuri de vize de investiții pentru a se potrivi nevoilor diferitelor categorii de investitori străini. Fiecare tip are propriile cerințe și perioade de valabilitate.

Viza de investiții pentru angajații companiei (ĐT1)

 • Definiție: Acest tip de viză este destinat angajaților companiilor investitoare străine care desfășoară activități în Vietnam.
 • Valabilitate: Viza ĐT1 este valabilă pentru o perioadă de 2 ani și poate fi prelungită.

Viza de investiții pentru investitorii individuali (ĐT2)

 • Definiție: Această viză este emisă pentru investitorii individuali străini care investesc direct în Vietnam.
 • Valabilitate: Viza ĐT2 este valabilă pentru o perioadă de 5 ani și poate fi prelungită.

Viza de investiții pentru membrii familiei (ĐT3)

 • Definiție: Viza ĐT3 permite membrilor familiei investitorilor străini (soț/soție și copii) să locuiască în Vietnam.
 • Valabilitate: Valabilitatea vizei ĐT3 este aceeași cu cea a vizei de investiții emise pentru investitorul principal.

3. Beneficiile deținerii unei vize de investiții din Vietnam

Viză de investiții pentru Vietnam

Investitorii străini care dețin o viză de investiții din Vietnam beneficiază de numeroase avantaje, inclusiv:

Ședere îndelungată în Vietnam

Cea mai mare beneficiu al vizei de investiții este permisiunea de a rămâne în Vietnam pentru perioade lungi de timp, fără a fi nevoie să reînnoiți periodic viza. Aceasta oferă investitorilor stabilitate și flexibilitate în gestionarea afacerilor lor.

Mobilitate facilă

Deținătorii unei vize de investiții pot intra și ieși din Vietnam de mai multe ori pe durata valabilității vizei, fără a fi nevoie de vize suplimentare.

Acces la servicii și facilități

Investitorii străini cu viză de investiții pot avea acces la servicii și facilități oferite de guvern, cum ar fi deschiderea de conturi bancare locale, înmatricularea vehiculelor și alte avantaje.

Oportunități de investiții îmbunătățite

Prin deținerea unei vize de investiții, investitorii străini pot explora și profita de oportunitățile de investiții din Vietnam într-un mod mai eficient și convenabil.

4. Cerințe pentru obținerea unei vize de investiții pentru cetățenii străini

Viză de investiții pentru Vietnam

Pentru a obține o viză de investiții în Vietnam, investitorii străini trebuie să îndeplinească anumite cerințe. Aceste cerințe variază în funcție de tipul de viză solicitat.

Cerințe generale

 • Pașaport valabil: Investitorii trebuie să dețină un pașaport valabil cu o perioadă de valabilitate rămasă de cel puțin 6 luni.
 • Dovada investiției: Investitorii trebuie să furnizeze documente care să demonstreze investiția lor în Vietnam, precum certificate de investiție, contracte de investiții sau alte documente relevante.
 • Dovada surselor de venit: Investitorii trebuie să demonstreze că au surse de venit legitime și suficiente pentru a-și susține șederea în Vietnam.

Cerințe specifice pentru fiecare tip de viză

Viza ĐT1 (pentru angajații companiei)

 • Dovada angajării la compania investitoare străină
 • Scrisoare de confirmare a angajării emisă de companie
 • Contractul de muncă sau decizia de numire

Viza ĐT2 (pentru investitorii individuali)

 • Certificate de investiție sau alte documente care demonstrează investiția individuală
 • Planul de afaceri sau studiul de fezabilitate pentru proiectul de investiții

Viza ĐT3 (pentru membrii familiei)

 • Documente care dovedesc relația de rudenie cu investitorul principal (certificate de căsătorie, certificate de naștere)
 • Copii ale documentelor de identitate ale membrilor familiei

5. Unde se depune cererea pentru obținerea vizei de investiții pentru cetățenii străini?

Investitorii străini pot depune cererea pentru obținerea vizei de investiții la următoarele instituții:

Ambasada sau consulatul vietnamez

Investitorii care se află în afara Vietnamului pot depune cererea pentru obținerea vizei de investiții la ambasada sau consulatul vietnamez din țara în care se află.

Autoritățile de imigrare din Vietnam

Investitorii care se află deja în Vietnam pot depune cererea la birourile de imigrare ale Departamentului de Imigrare din Vietnam sau la birourile provinciale ale Serviciului de Imigrare.

Agenții acreditate

Investitorii pot solicita asistență de la agenții acreditate care oferă servicii de intermediere pentru obținerea vizelor de investiții din Vietnam. Aceste agenții pot ajuta la pregătirea și depunerea documentației necesare.

6. Procedura de obținere a vizei de investiții pentru cetățenii străini

Procesul de obținere a vizei de investiții pentru cetățenii străini implică mai mulți pași și poate varia ușor în funcție de locația investitorului și tipul de viză solicitat.

6.1 Procedura pentru investitorii străini care se află în afara Vietnamului

 1. Pregătirea documentelor: Investitorii trebuie să pregătească toate documentele necesare, inclusiv pașaportul, dovada investiției, dovada surselor de venit și alte documente relevante.
 1. Depunerea cererii: Investitorii trebuie să depună cererea și documentele la ambasada sau consulatul vietnamez din țara în care se află.
 1. Plata taxelor: Investitorii trebuie să achite taxele corespunzătoare pentru procesarea cererii de viză.
 1. Interviu (dacă este necesar): În unele cazuri, investitorii pot fi chemați la un interviu la ambasada sau consulatul vietnamez pentru a clarifica sau verifica informațiile furnizate.
 1. Aprobarea vizei: După verificarea documentelor și aprobarea cererii, investitorii vor primi viza de investiții în pașaportul lor.

6.2 Procedura pentru investitorii străini care se află deja în Vietnam

 1. Pregătirea documentelor: Investitorii trebuie să pregătească documentele necesare, inclusiv pașaportul, dovada investiției și alte documente solicitate.
 1. Depunerea cererii: Investitorii trebuie să depună cererea la birourile de imigrare ale Departamentului de Imigrare din Vietnam sau la birourile provinciale ale Serviciului de Imigrare.
 1. Plata taxelor: Investitorii trebuie să achite taxele de procesare a cererii de viză.
 1. Interviu (dacă este necesar): În unele cazuri, investitorii pot fi programați pentru un interviu la birourile de imigrare.
 1. Aprobarea vizei: După verificarea și aprobarea cererii, investitorii vor primi viza de investiții.

Câștigurile de timp și costurile asociate cu obținerea vizei de investiții pentru cetățenii străini

Obținerea unei vize de investiții în Vietnam poate implica anumite costuri și eforturi, dar avantajele pe termen lung pot depăși aceste aspecte. Iată câteva aspecte de luat în considerare:

 • Costurile asociate: Investitorii străini ar trebui să ia în considerare costurile de procesare a cererii de viză, taxele consulare și eventualele costuri suplimentare asociate cu obținerea documentelor necesare.
 • Timpul necesar: Procesul de obținere a vizei de investiții poate dura între câteva săptămâni și câteva luni, în funcție de complexitatea cererii și de procedurile specifice.
 • Beneficiile pe termen lung: Deși procesul poate fi consumator de timp și resurse, deținerea unei vize de investiții poate aduce beneficii semnificative pe termen lung, cum ar fi oportunități extinse de afaceri și stabilitate în țară.

Prin urmare, investitorii străini ar trebui să evalueze atent avantajele și costurile asociate cu obținerea unei vize de investiții înainte de a lua o decizie.

Concluzie

În concluzie, viza de investiții din Vietnam reprezintă o modalitate eficientă pentru investitorii străini de a stabili și gestiona afaceri sau proiecte de investiții în țară. Cu diferite tipuri de vize disponibile, investitorii au posibilitatea de a alege opțiunea care se potrivește cel mai bine nevoilor lor. Beneficiind de ședere îndelungată, mobilitate facilă și acces la servicii, deținătorii de vize de investiții pot exploata pe deplin oportunitățile oferite de piața vietnameză. Prin respectarea cerințelor și parcurgerea procedurilor corecte, investitorii străini pot obține viza de investiții și pot începe să-și dezvolte afacerile în Vietnam.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!