Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Romania​

Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Romania​

Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam Valeriu Arteni cho biết Việt Nam có một vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Ru-ma-ni.

Ông đã phát biểu tại cuộc mít tinh nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh Ru-ma-ni, 01 Tháng 12, tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngài Arteni cho biết chính phủ Ru-ma-ni đã theo đuổi một chính sách đối ngoại đa biên, đa dạng, và ưu tiên cao cho việc phát triển mối quan hệ với bạn bè truyền thống, trong đó có Việt Nam. Ông nói Ru-ma-ni sẽ hỗ trợ mong muốn của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác với EU bằng việc ký kết Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định hợp tác, đối tác Việt Nam – EU​.

Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Romania​

Đại sứ Ru-ma-ni tại Việt Nam Valeriu Arteni (photo: Hoang Anh Tuan/ Vietnam+)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!