Tăng cường hợp tác giáo dục với Romania​

Tăng cường hợp tác giáo dục với Romania​

Tăng cường hợp tác giáo dục với Romania​

Lễ ký kết thỏa thuận về chương trình giáo dục và đào tạo hợp tác giữa Việt Nam và Ru-ma-ni tại Hà Nội, ngày 19 Tháng Bảy năm 2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ giáo dục Quốc gia Ru-ma-ni đã ký một thỏa thuận về chương trình giáo dục và đào tạo hợp tác cho giai đoạn 2013-2016.​

 

Theo thỏa thuận, hai bên hỗ trợ hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp.

Hai Bộ sẽ trao đổi thông tin và các ấn phẩm liên quan đến sự phát triển và cải tiến của mô hình giáo dục, tiến độ cải cách giáo dục cũng như việc thực hiện các chương trình.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ cấp tối đa là mười suất học bổng đại học và tiến sĩ dựa trên chính sách trao đổi.

Theo Vụ Hợp tác Quốc tế, Ru-ma-ni đã đào tạo khoảng 3.000 kỹ sư và sau đại học cho Việt Nam. Hiện nay, đang đào tạo cho 26 sinh viên Việt Nam.​

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!