Các bước

 

Trình tự thực hiện ​ ​ ​ ​

​Tên bước Mô tả bước
​1. ​​Nộp hồ sơ ​Người đề nghị nộp hồ sơ đề nghị đăng ký công dân.
(Xem danh sách các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để biết thông tin về địa chỉ, lịch làm việc để nộp hồ sơ và nhận kết quả).
​2. Tiếp nhận hồ sơ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại.
3. Xem xét, giải quyết Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kiểm tra, thẩm định hồ sơ:
– Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan đại diện cấp văn bản xác nhận đăng ký công dân.
– Trường hợp người đề nghị đăng ký công dân không có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam hoặc cần phải kiểm tra, xác minh tính xác thực của giấy tờ này thì Cơ quan đại diện tiến hành xác minh với các cơ quan chức năng ở trong và ngoài nước.
​4. ​Trả kết quả ​CQĐD trả kết quả cho người đề nghị tại trụ sở CQĐD hoặc qua bưu điện.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ ​ ​ ​

​Thành phần hồ sơ
​1. 01 Phiếu đăng ký công dân được khai đầy đủ theo mẫu số 01/NG-ĐKCD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNG.
​2. 01 bản chụp hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam.
​3. ​01 bản chụp giấy tờ tùy thân và 01 bản chụp giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam quy định tại Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Giấy khai sinh; Giấy chứng minh nhân dân; Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi) đối với trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.
​4. ​01 phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ người nhận trong trường hợp muốn nhận kết quả qua đường bưu điện.
Số bộ hồ sơ Một (01) bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai ​ ​ ​ ​ ​ ​Văn bản quy định​ ​
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu 01-NG-DKCD
Tải về